Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Adatvédelmi szabályzat

(a továbbiakban: Szabályzat)

1. ADATKEZELŐ

Személyes adatait a Petra Toth, s.r.o. társaság (statisztikai számjele: 50 587 595, székhelye: Muškátova 2, 900 21 Svätý Jur, Szlovák Köztársaság) mint adatkezelő kezeli a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

Az adatkezelő a Szlovák Köztársaság vonatkozó jogszabályainak és az uniós jogszabályoknak megfelelően végzi a személyes adatok kezelését, és a lehető legnagyobb figyelmet fordítja az érintettek magánéletének, illetve a részére átadott és az általa kezelt személyes adatok védelmére.

2. BEVEZETŐ

Vállaljuk, hogy megvédjük és tiszteletben tartjuk az ön magánéletét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről szóló hatályos jogszabályoknak megfelelően. Jelen Szabályzat arról tájékoztat, hogy mikor és miért gyűjtjük a személyes adatokat, hogyan használjuk fel őket, illetve hogy milyen feltételekkel adhatjuk át őket harmadik feleknek.

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A hozzájárulása alapján gyűjtött személyes adatokat elsősorban a megrendelés megfelelő teljesítéséhez és kézbesítéséhez használjuk fel, továbbá a www.petratoth.sk webáruház hírlevelének – tájékoztatóinak és ajánlatainak küldéséhez.

4. A KEZELT ADATOK KÖRE

A Petra Toth, s.r.o. társaság a vásárlók által átadott adatokat, konkrétan a felhasználókra és a vásárlókra vonatkozó személyes adatokat kezeli. Elsősorban a regisztráció során vagy a megrendeléskor átadott személyes adatokat kezeljük. Az általunk gyűjtött személyes adatok köre: név, járás/megye vagy ország és e-mail-cím, ill. más elérhetőség. A www.petratoth.sk weboldalról IP-címeket és a weboldalon végrehajtott műveleteket is gyűjthetjük.

Nem gyűjtünk és nem kezelünk különleges személyes adatokat, például egyedi azonosítókat vagy érzékeny személyes adatokat.

5. COOKIE-K

A Petratoth.sk weboldalon az alábbi típusú cookie-kat használjuk (a cookie-k rövid szöveges fájlok, amelyeket a böngésző tárol az ön számítógépén vagy eszközén):

- Ideiglenes cookie-k – ezek pl. a szolgáltatásba történő bejelentkezés esetén a felhasználó azonosítására szolgálnak a bejelentkezés ideje alatt. Előfordulhat, hogy ezek nélkül a cookie-k nélkül egyes szolgáltatásaink nem vagy csak korlátozottan fognak működni. Az ideiglenes cookie-k a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

- Az állandó cookie-kat a böngésző a számítógép kikapcsolása után is eltárolja. Ezek a cookie-k általában a felhasználó beállításait tartalmazzák, így az ő kényelmét növelik a szolgáltatásaink igénybevétele során, illetve statisztikai vagy reklámcélokra szolgálnak.

A felhasználó a weboldalunkon kiugró alsó sáv megfelelő mezőjére kattintva járul hozzá a cookie-k használatához. A felhasználó a böngésző beállításainak módosításával bármikor, a hozzájárulást követően is letilthatja a cookie-k használatát (beleértve a harmadik féltől származó cookie-kat). Ha azonban letiltja a cookie-k használatát a böngészőjében, előfordulhat, hogy a webhely egyes részei nem fognak megfelelően működni.

Azért használunk cookie-kat, hogy személyre szabhassuk weboldalunk tartalmát. Emellett a szolgáltatások és a tartalom használatának elemzésére és statisztikai értékelésére szolgálnak.

6. HOZZÁJÁRULÁS

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait kizárólag a fentiekben meghatározott célokból kezeljük.

Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, mégpedig a hírlevél alján található linkre kattintva, vagy az info@petratoth.sk e-mail-címre küldött üzenetben, esetleg az adatlapja beállításainak módosításával. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

7. SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA HARMADIK FÉLNEK

Hozzájárulása nélkül nem terjesztjük, nem értékesítjük és nem adjuk bérbe harmadik feleknek a személyes adatait, kivéve:

Szolgáltató partnereinket, akikkel szerződéses jogviszonyban állunk, vagy a velünk munkaviszonyban, hasonló vagy más jogviszonyban álló személyeket.

Ha törvény írja elő – személyes adatait a törvényben előírt esetekben adjuk át, vagy ha megalapozottan úgy véljük, hogy az adatok nyilvánosságra hozatala jogaink védelme és/vagy bírósági eljárás, bírósági végzés vagy más jogi eljárás betartása érdekében szükséges. Mindazonáltal mindent megteszünk annak érdekében, hogy megvédjük a személyes adatok védelméhez fűződő jogait.

8. ADATFELDOLGOZÓK IGÉNYBEVÉTELE

Felelősséggel tartozunk azért, hogy az általunk igénybe vett adatfeldolgozókkal betartassuk a jelen Szabályzatban foglalt alapelveket és a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat.

Személyes adatait az Európai Unió területén kezeljük. Abban az esetben, ha az adatfeldolgozó az EU/EGT területén kívül kezeli a személyes adatokat, az ilyen adatkezelés a jelen Szabályzatnak, az uniós szabványoknak és a személyes adatok harmadik országba történő továbbítására vonatkozó egyéb jogi eljárásoknak megfelelően történik.

Az adatfeldolgozóink személyében bekövetkező esetleges változásról a www.petratoth.sk oldalon fogjuk értesíteni.

9. AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA

A személyes adatokat az adatgyűjtés céljának teljesítéséhez szükséges ideig tároljuk, figyelembe véve a kérelmei megválaszolásának és az esetleges panaszok kezelésének szükségességét. Ez azt jelenti, hogy a velünk folytatott legutóbbi interakciót követő ésszerű ideig megőrizhetjük személyes adatait. Ha már nincs szükségünk az általunk kezelt személyes adatokra, biztonságos módon eltávolítjuk őket. Az adatokat statisztikai célokból is kezelhetjük, ilyen esetben anonimizáljuk őket.

10. JOGAI

Ön kérelmezheti tőlünk mint adatkezelőtől az önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

11. A SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

Fenntartjuk a Szabályzat módosításának jogát. A hatályos változat mindenkor a www.petratoth.sk oldalon érhető el. Javasoljuk, hogy időről időre olvassa el a Szabályzatot, hogy meggyőződhessen arról, hogy elégedett a módosításokkal. Amennyiben olyan módosításokat hajtunk végre, amelyek lényegesen megváltoztatják a Szabályzatot, a módosítás hatálybalépése előtt e-mailben tájékoztatjuk, vagy a www.petratoth.sk oldalon értesítjük vásárlóinkat.

12. A FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ CÍMZETT PANASZ BENYÚJTÁSÁNAK JOGA

Amennyiben nem elégedett a személyes adatai kezelésével, kérjük, először forduljon hozzánk az info@petratoth.sk e-mail-címen.

Ha továbbra is elégedetlen, közvetlenül a nemzeti felügyeleti hatósághoz fordulhat segítségért, amely esetünkben a Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatala