Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Szerződési feltételek

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 1. Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: szerződési feltételek) a szerződő felek jogait és kötelezettségeit szabályozzák, amelyek a www.petratoth.sk internetes áruházban (a továbbiakban: internetes áruház és/vagy webáruház) távollévők között létrejött adásvételi szerződésből következnek, és amelyek az így létrejött adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
 2. Az eladó alatt a Petra Toth, s.r.o. gazdasági társaságot értjük, amelynek székhelye: Muškátova 2, 900 21 Svätý Jur, Szlovák Köztársaság, statisztikai számjele: 50 587 595, adószáma: 2022614649, közösségi adószáma: SK2120393121, a Nyitrai Járásbíróság Cégjegyzékében bejegyzett társaság, szakasz: Kft., cégjegyzékszám: 41998/N (a továbbiakban: üzemeltető vagy eladó).
 3. Vásárló alatt a webáruházban fogyasztóként vagy vállalkozóként terméket vásárló természetes vagy jogi személyt értjük.
 4. Fogyasztó alatt a fogyasztóvédelemről szóló többször módosított T.t. 250/2007. sz. törvény (a továbbiakban: fogyasztóvédelmi törvény) 2a. § rendelkezése értelmében azt a természetes személyt értjük, aki a fogyasztói szerződés megkötésekor és teljesítésekor nem a vállalkozói tevékenysége, alkalmazotti jogviszonya vagy foglalkozása keretében jár el.
 5. Vállalkozó alatt a szlovák Kereskedelmi Törvénykönyvről szóló többször módosított T.t. 513/1991. sz. törvény (a továbbiakban: Kereskedelmi Törvénykönyv) 2. § (2) bek. értelmében a cégjegyzékben bejegyzett személyt, az iparengedély alapján vállalkozó személyt, az iparengedélytől eltérő egyéb, külön előírás által szabályozott engedély alapján vállalkozó személyt, a mezőgazdasági termelést folytató, külön előírás által szabályozott nyilvántartásban jegyzett természetes személyt értjük.
 6. Az eladó és a vásárló fogyasztó között létrejövő, a jelen szerződési feltételekben nem szabályozott jogviszonyok tekintetében a szlovák Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított T.t. 40/1964. sz. törvény (a továbbiakban: Polgári Törvénykönyv) vonatkozó rendelkezései, a fogyasztóvédelemről szóló többször módosított T.t. 250/2007. sz. törvény, a távollevők között létrejött fogyasztói vagy szolgáltatási szerződések vagy az eladó telephelyein kívül megkötött szerződések alapján történő termékértékesítésre vagy szolgáltatásnyújtásra vonatkozó fogyasztóvédelemről szóló T.t. 102/2014. sz. törvény, illetve egyéb vonatkozó jogszabályok irányadók.
 7. Az eladó és a vásárló vállalkozó között létrejövő, a jelen szerződési feltételekben nem szabályozott jogviszonyok tekintetében a szlovák Kereskedelmi Törvénykönyvről szóló többször módosított T.t. 513/1991. sz. törvény vonatkozó rendelkezései, illetve egyéb vonatkozó jogszabályok irányadók.
 8. Áru alatt a www.petratoth.sk webáruház kínálatában szereplő termékeket értjük.

2. MEGRENDELÉS, ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

 1. A vásárló a www.petratoth.sk webáruház kínálatában szereplő termékek megrendeléséhez pontosan és hiánytalanul kitölti a webáruház megrendelőjét vagy e-mailben küldi el a megrendelését az info@petratoth.sk címre.
 2. Az elektronikus megrendelés akkor érvényes, ha a vásárló a valóságnak megfelelően és hiánytalanul kitölti a regisztrációs űrlap kötelező adatait beleértve a telefonszámot.
 3. A valóságnak megfelelően és hiánytalanul kitöltött megrendelő szerződéskötésre irányuló javaslatnak minősül. Az elektronikus megrendeléseket, illetve az info@petratoth.sk címre beérkező megrendeléseket kötelező érvényűként kezeljük. A vásárló a megrendelése elküldésével kijelenti, hogy megismerte a jelen szerződési feltételeket és reklamációkezelési szabályzatot.
 4. Az eladó által megerősített megrendelés (vagy annak egy része) kötelező erejű, a megrendelés eladó általi megerősítésével pedig adásvételi szerződés jön létre a szerződő felek között. A megrendelés fogadásáról szóló automatikus értesítés, amelyet a vásárló kap az e-mail-címére a rendelést követően, nem minősül a megrendelés kötelező erejű visszaigazolásának.

3. MEGRENDELÉS TÖRLÉSE

 1. A vásárló az eladó általi kötelező erejű visszaigazolás pillanatáig bármikor indoklás nélkül törölheti a megrendelését.
 2. Az eladó fenntartja a jogot a megrendelés vagy egy része teljesítésének elutasítására abban az esetben, ha
  1. nem tudja visszaigazolni a vásárló megrendelését, pl. a vásárló rosszul megadott telefonszáma, nem létező e-mail-címe miatt;
  2. a vásárló korábban nem vette át a megrendelt terméket, vagy más módon megsértette a szerződési feltételeket;
  3. már nem gyártják vagy szállítják a terméket, vagy jelentős mértékben megváltozott az ára. Az eladó ebben az esetben haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a vásárlóval, hogy egyeztesse vele a további lépéseket. Abban az esetben, ha a vásárló már kifizette a vételár egy részét vagy egészét, azt 15 naptári napon belül visszautaljuk a bankszámlájára vagy postázzuk az általa megadott címre.

4. A TERMÉKEK VÉTELÁRA

 1. A webáruházban feltüntetett árak euróban és áfával értendők. Az eladó fenntartja az árváltoztatás jogát.
 2. A postázási és csomagolási költségeket részletesen a jelen szerződési feltételek 5. pontja tartalmazza.
 3. Webáruházunkban a „KEDVEZMÉNY” felirattal egyértelműen jelöljük a termékek kedvezményes árát, amely a készlet erejéig és/vagy a kedvezményes ár mellett feltüntetett ideig érvényes. A kedvezményes ár mellett minden esetben az eredeti árat is feltüntetjük.
 4. A vásárló a megrendelő kitöltésekor, annak kötelező erejű megerősítése előtt látja a végső árat.
 5. A vásárlást igazoló bizonylat a számla, amely a küldemények részét képezi, és amely egyúttal szállítólevélként is szolgál.

5. POSTÁZÁSI ÉS CSOMAGOLÁSI KÖLTSÉG

 1. Az eladó nem számít fel csomagolás költséget.
 2. A szállítási díjakat a https://www.petratoth.sk/en/delivery oldalon találja.

6. FIZETÉSI FELTÉTELEK ÉS OPCIÓK

 1. A vásárló köteles a megrendelőben feltüntetni a kiválasztott fizetési módot – PayPal, hitelkártyás fizetés, GoPay vagy utánvét.
 2. Abban az esetben, ha a vásárló hitelkártyával, a PayPal vagy a GoPay szolgáltatás segítségével fizet, és nem fizeti meg a teljes vételárat, az eladó a vételár hiánytalan megfizetéséig felfüggesztheti vagy visszautasíthatja a teljesítést.

7. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

 1. A vásárló által megrendelt terméket annak rendelkezésre állásától és az eladó lehetőségeitől függően a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a megrendelés eladó általi visszaigazolástól számított 30 napon belül szállítjuk.
 2. A termékek mellett minden esetben azok elérhetőségét is feltüntetjük. Abban az esetben, ha a vásárló olyan terméket rendelt, amely a rendelés pillanatában elfogyott, az eladó a szállítási idő meghosszabbításáról dönthet, amiről köteles értesíteni a vásárlót; abban az esetben, ha már nem gyártjuk a vásárló által megrendelt terméket, az eladó erről haladéktalanul értesíti a vásárlót, és egyúttal köteles 14 napon belül visszafizetni a vásárlónak a termék vételárát vagy az arra adott előleget, kivéve, ha az eladó és a vásárló pótteljesítésben állapodnak meg.
 3. A vásárlót e-mailben értesítjük a rendelése státuszának változásáról. Rendelése státuszát a rendszerünkbe való bejelentkezés után tudja nyomon követni.
 4. A vásárló köteles a megrendelőben megjelölt helyen átvenni a megrendelt terméket. Amennyiben a vásárló nem veszi át a terméket a megrendelőben megjelölt helyen, az eladó az így megrendelt termékek kiszállítására fordított észszerű költségek megtérítését követelheti, a későbbiekben pedig elutasíthatja az adott vásárló részére történő teljesítést.
 5. Az áru tulajdonjoga az átvétel és a vételár megfizetése pillanatában száll át a vevőre.
 6. Termékeinket GLS futárszolgálattal szállítjuk a vevő által megadott címre.
 7. Az Európai Unió más tagállamaiba, illetve más országokba kizárólag a postaköltség és a szállítási feltételek vásárló általi írásbeli elfogadását követően szállítunk.
 8. Az eladó nem vállal felelősséget a szállító hibájából vagy más előre nem látható, leküzdhetetlen akadály következtében felmerülő késedelmes kézbesítés vagy a szállítmány elvesztése által okozott következményekért.
 9. Abban az esetben, ha a megrendelt terméket tartalmazó csomag a vevő hibájából (pl. rosszul megadott cím, tévedésből vagy szándékosan át nem vett csomag) visszaérkezik az eladóhoz, az eladó e-mailben felveszi a kapcsolatot a vásárlóval, hogy egyeztesse vele a további lépéseket a megrendelt termékekkel kapcsolatban. Abban az esetben, ha a vásárló a csomag újraküldését kéri, az eladó az eredeti szállítási díj mértékével megegyező szállítási díjat számít fel a vásárlónak. Amennyiben a vásárló nem fizetett postaköltséget, a szállítási módnak megfelelő postaköltség kerül felszámításra.
 10. További részleteket az árakról és a szállítási módról a https://www.petratoth.sk/en/delivery oldalon talál.

8. ELÁLLÁS A VÁSÁRLÁSTÓL

 1. A vásárló fogyasztó általi elállás részleteit a többször módosított T.t. 102/2014. sz. törvény szabályozza.
 2. A vásárlónak az áruátvételtől számított 14 napon belül joga van indoklás nélkül elállni a vásárlástól. Erre a célra az elállási űrlap szolgál.
 3. A vásárlástól való elállás a kezdetektől megszünteti az adásvételi szerződést.
 4. Az eladó indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül köteles visszafizetni a vásárlónak a szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban a vásárlótól átvett bármilyen összeget beleértve az egyéb költségeket és díjakat. Az eladó nem köteles az előző bekezdés szerinti visszafizetést teljesíteni, mielőtt a vásárló visszaszolgáltatja részére az árut.
 5. A vásárló az elállást követően visszaküldi az eladónak a nem használt és sértetlen terméket az eredeti és sértetlen csomagolásban (beleértve a használati útmutatót) és a hozzá tartozó számlát.
 6. Abban az esetben, ha az eladó a megrendelt áruval együtt tárgyi ajándékot is szállít a vásárlónak, a vásárló tudomásul veszi, hogy az eladó és a vásárló között létrejött ajándékozási szerződés az adásvételi szerződéshez kötődik. Abban az esetben, ha a vásárló a többször módosított T.t. 102/2014. sz. törvény 7. § értelmében eláll a vásárlástól, az ajándékozási szerződés érvényét veszti, és a visszaküldött áruval együtt a tárgyi ajándékot is köteles visszajuttatni az eladónak.

9. GARANCIAFELTÉTELEK ÉS REKLAMÁCIÓKEZELÉS

 1. A vásárló kizárólag a www.petratoth.sk webáruházban vásárolt termékre vonatkozóan élhet reklamációval.
 2. A jótállási idő az áru vásárló általi átvételétől számított 24 hónap (A jogi személy által vagy statisztikai számjellel rendelkező természetes személy által vásárolt termék esetében a jótállási idő az átvételtől számított 12 hónap.)
 3. A jótállás nem terjed ki a nem megfelelő használat, nem megfelelő tárolás vagy a vásárló által okozott károsodás okozta termékhibákra.
 4. A vásárló a reklamációs jegyzőkönyv kitöltésével élhet reklamációval, amelyet a www.petratoth.sk oldalon létrehozott fiókjában küld el az eladónak a reklamált termék és a vásárlást igazoló bizonylat egyidejű eljuttatásával az eladó következő címére: Petra Toth, s.r.o., Muškátova 2, 900 21 Svätý Jur, Szlovák Köztársaság, vagy a reklamációs űrlap kitöltésével, amelyet a megrendelt terméket és a vásárlást igazoló bizonylatot tartalmazó csomagban mellékelve küld vissza az eladónak. További részletek a http://petratoth.sk/vymena-a-vratenie-tovaru oldalon.
 5. Ha elhárítható hibáról van szó, a vásárló a hiba díjmentes, észszerű időben történő, megfelelő eltávolítására jogosult, az eladó pedig köteles haladéktalanul eltávolítani a hibát.
 6. Ha olyan hibáról van szól, amelyet nem lehet elhárítani, és amely megakadályozza a dolog rendeltetésszerű használatát, a vásárló a dolog cseréjére vagy a vásárlástól való elállásra jogosult. Ugyanezek a jogok illetik meg a vásárlót akkor is, ha annak ellenére, hogy elhárítható hibáról van szó, de a hiba ismételt előfordulása miatt vagy nagyobb számú hiba miatt a vásárló nem tudja a dolgot a rendeltetésének megfelelően használni.
 7. Elháríthatatlan hibák esetén a vásárló észszerű árengedményt kérhet.
 8. Az eladó vállalja, hogy a reklamált termék átvételétől számított 3 munkanapon belül, de legkésőbb 30 napon belül tájékoztatja a vásárlót a reklamációkezelés módjáról.
 9. A fogyasztó jogorvoslati kérelemmel fordulhat az eladóhoz, ha nem elégedett az eladó általi reklamációkezeléssel. Az eladó és a vásárló között felmerülő jogviták rendezése történhet kölcsönös megállapodás vagy perenkívüli eljárás útján. Ilyen jellegű igény esetén kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben a következő címen: info@petratoth.sk.
 10. Abban az esetben, ha a szerződő felek nem jutnak megállapodásra a jogvita tárgyát illetően, a fogyasztó a Szlovák Kereskedelmi Felügyeleti Hatósághoz mint alternatív vitarendezési testülethez fordulhat, és alternatív vitarendezést kezdeményezhet a többször módosított T.t. 391/2015. sz. törvény 12. § rendelkezésében részletezett eljárásnak megfelelően. Az eladó és a vásárló között felmerülő jogvita bírósági úton történő rendezése iránti igény esetén bármelyik szerződő fél a Szlovák Köztársaság hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságához fordulhat vitarendezési javaslatával.
 11. Az általánosan kötelező jogszabályok vagy a szerződő felek megállapodása alapján írásbeliséget megkövetelő értesítések és egyéb műveletek közlése a szerződő fél utolsó ismert címén történik.

10. ADATVÉDELEM

 1. Az eladó a személyes adatok védelméről szóló többször módosított T.t. 122/2013. sz. törvény előírásainak megfelelően kezeli a vásárló mint érintett személyes adatait.
 2. Az eladó a vásárlóval megkötött adásvételi szerződésből eredő kötelezettségei teljesítése során a vásárló mint érintett hozzájárulása nélkül kezeli a vásárló személyes adatait azzal, hogy a vásárló személyes adatainak kezelése az adásvételi szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a vásárló az egyik fél.
 3. Az eladó az érintett hozzájárulása alapján kezeli a vásárló és/vagy érintett személyes adatait üzletszerzés céljából, amelyet az érintett által a személyes adatok védelméről szóló T.t. 122/2013. sz. törvény 11. §-ának megfelelően adott az eladónak a www.petratoth.sk webáruházban leadott rendelése során, a www.petratoth.sk webáruházban történő regisztrációkor vagy más megfelelő módon. Az érintett a megfelelő négyzet bejelölésével hozzájárul ahhoz, hogy az eladó kezelje és tárolja a következő személyes adatait: név, e-mail-cím, mégpedig az eladó újdonságaira, akciós ajánlataira, nyereményjátékaira vonatkozó tájékoztatás céljából, és azokat üzletszerzés és nyereményjátékok céljából feldolgozza az információs rendszerében. Az érintett határozott időre adja az eladónak a hozzájárulását, az adatkezelési cél teljesítéséig. Az eladó az adatkezelés céljának teljesítését követően haladéktalanul intézkedik az érintett személyes adatainak megsemmisítéséről. Az érintett bármikor írásban visszavonhatja adatkezelési hozzájárulását, amit az eladó székhelyének címén vagy az info@petratoth.sk e-mail címen kérhet. A hozzájárulás a visszavonás közlésétől számított 1 hónapon belül megszűnik.
 4. Az eladó vállalja, hogy nem továbbítja harmadik félnek a vásárló személyes adatait, kivéve azokat a külső szállítókat, akik részére a termékkézbesítés céljából adja át ezeket az adatokat.

11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. Jelen szerződési feltételek a webáruházban a vásárló általi megrendelés napján közzétett szövegezéssel hatályosak, és a vásárló fenntartás nélkül elfogadja őket.
 2. Az eladó fenntartja a jogot a jelen szerződési feltételek módosítására vagy kiegészítésére.
 3. Abban az esetben, ha a vásárló úgy véli, hogy megsértették fogyasztói jogait, az alternatív vitarendezésről szóló T.t. 391/2015. sz. törvény értelmében vitája rendezése érdekében alternatív vitarendezési testülethez fordulhat.
 4. Jelen szerződési feltételek 2017. 02. 15. napján lépnek hatályba.


FELÜGYELETI HATÓSÁG:

Slovak Trade Inspection
STI Inspectorate for Bratislava region

Bajkalská 21/A
P. O. BOX č. 5
820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
tel. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax 02/58 27 21 70